• <table id="vbofx"></table>

  <track id="vbofx"></track>

  1. <pre id="vbofx"></pre>
    1. <output id="vbofx"><strong id="vbofx"></strong></output>

     <table id="vbofx"></table>

       <td id="vbofx"></td>

       電流感測電阻

       臺達透過一系列包括金屬箔、金屬材質、焊接、薄膜/厚膜結合技術的研發,已開發出一系列的電流感應電阻,擁有體積小、高精密、低溫度系數的特點。此外,臺達產品可以提供從0.2MΩ到10Ω的阻值范圍,提供客戶最合適的電阻和額定功率。

       0402
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL1005-1 1005 0402 1/16W 0.020~<1.0 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.020 ~ <0.070Ω: 0~500
       0.070 ~ 1.0Ω: ± 100
       RL1005-2 1005 0402 1/8W 0.020~<1.0 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.020 ~ <0.070Ω: 0~500
       0.070 ~ 1.0Ω: ± 100
       RL1005-7 1005 0402 1/6W 0.020~<1.0 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.020 ~ <0.070Ω: 0~500
       0.070 ~ 1.0Ω: ± 100
       RLT0510-1 1005 0402 1/16W 0.065~<0.60
       0.60~1.0
       ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.065~<0.60Ω: ±300
       0.60 ~ 1.0Ω: ± 200
       RLT0510-2 1005 0402 1/8W 0.065~<0.60
       0.60~1.0
       ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.065~<0.60Ω: ±300
       0.60 ~ 1.0Ω: ± 200
       RLT0510-7 1005 0402 1/6W 0.065~<0.60
       0.60~1.0
       ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.065~<0.60Ω: ±300
       0.60 ~ 1.0Ω: ± 200
       0603
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL0816T 1608 0603 1/8W 0.015, 0.020~0.091 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       --
       RL0816S 1608 0603 1/8W 0.1~6.8 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       --
       RL-0816-3 1608 0603 1/4W 0.010~<0.020
       0.021~1.0
       ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.010~0.020Ω: 0~350
       0.021~1.0Ω: 0~250
       RL-0816-4 1608 0603 1/2W 0.010~<0.020
       0.021~1.0
       ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.010~0.020Ω: 0~350
       0.021~1.0Ω: 0~250
       RL-0816-F 1608 0603 1/3W 0.010~0.020
       0.021~1.0
       ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.010~0.020Ω: 0~350
       0.021~1.0Ω: 0~250
       RLT0816-2 1608 0603 1/8W 0.050~10 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.050~<0.10Ω: ±300
       0.10~>10Ω: ±200
       RLT0816-3 1608 0603 1/4W 0.05~10 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.050~<0.10Ω: ±300
       0.10~>10Ω: ±200
       RLT0816-C 1608 0603 1/10W 0.050~10 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.050~<0.10Ω: ±300
       0.10~>10Ω: ±200
       0805
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL1220-4 2012 0805 1/2W 0.003; 0.005; 0.009~0.050 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.003Ω: ±150; 0.005Ω: ±110;0.009~0.050Ω: ±100
       RL2012W-4 2012 0805 1/2W 0.005 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.005Ω: ±150;
       0.010~0.030Ω: ±100
       RL1220-4S 2012 0805 1/2W 0.010~1.0 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.010~1.0Ω: 0~250
       RL1220T 2012 0805 1/4W 0.010~0.082 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       --
       RL1220S 2012 0805 1/4W 0.1~10 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       --
       RL1220-F 2012 0805 1/3W 0.01~1.0 ±1%(F) 0.010~1.0Ω: 0~250
       RLW2012-4 2012 0805 1/2W 0.005~0.030 ±2%(G) 0.005~0.030Ω: 0~200
       RLW2012-F 2012 0805 1/3W 0.005~0.030 ±2%(G) 0.005~0.030Ω: 0~200
       RLW2012-6 2012 0805 1W 0.005~0.030 ±2%(G) 0.005~0.030Ω: 0~200
       RLT1220-3 2012 0805 1/4W 0.05~<10 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.05~<0.1Ω: 0~+300
       0.1~<10Ω: 0~+200
       RLT1220-F 2012 0805 1/3W 0.05~<10 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.05~<0.1Ω: 0~+300
       0.1~<10Ω: 0~+200
       1206
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL1632W-4 1632 1206 1/2W 0.001~0.010 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.001~0.010Ω: ±150
       RL1632W-6 1632 1206 1W 0.001~0.010 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.001~0.010Ω: ±150
       RL1632H 1632 1206 1/2W 0.005~0.010
       >0.010~0.150
       ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.005~0.010Ω: ±100
       >0.010~0.150Ω: ±50
       RL1632-6C 1632 1206 1W 0.005~0.040 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.005Ω: 0~300
       0.010~0.040Ω: ±100
       RLT1632-4 1632 1206 1/2W 0.05Ω ~ 10 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.05 ~ <0.1Ω: 0~±250
       0.1~>10Ω: 0~±200
       RLT1632-F 1632 1206 1/3W 0.05Ω ~ 10 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.05 ~ <0.1Ω: 0~±250
       0.1~>10Ω: 0~±200
       2010
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL2550W 5025 2010 1W 0.003~0.050 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.003~0.005Ω: ± 300
       0.005~0.010Ω: ± 100
       0.010~0.050Ω: ± 50
       RL2550H 5025 2010 1/2W 0.005~0.050 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.005~0.010Ω: ± 100
       >0.010~0.050Ω: ± 50
       RL2550L 5025 2010 3/4W 0.005~0.050 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.005~0.010Ω: ± 100
       >0.010~0.050Ω: ± 50
       2512
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL3264L4-9 3264 2512 2W 0.001~0.015 ±1%(F)
       ±1%(G)
       ±5%(J)
       0.001Ω: 0~-400
       0.003Ω: 0~-250
       0.005~0.015Ω: ±150
       RL3264-9C 3264 2512 2W 0.001~0.002 ±1%(F)
       ±1%(G)
       ±5%(J)
       0.001~0.002: ± 75
       RL3264-6C 3264 2512 1W 0.003~0.1 ±1%(F)
       ±1%(G)
       ±5%(J)
       0.003~0.1Ω: ±100
       RL3264-9W 3264 2512 2W 0.0012
       0.002~0.004
       0.005~0.050
       ±1%(F)
       ±1%(G)
       ±5%(J)
       0.0012Ω: 0~500
       0.002~0.004Ω: ± 200
       0.005~0.050Ω: ± 100
       RL-3264-9W
       (AEC-Q200)
       3264 2512 2W 0.002~0.004
       0.005~0.050
       ±1%(F)
       ±1%(G)
       ±5%(J)
       0.002~0.004Ω: ±200
       0.005~0.050Ω: +100
       RL3264-0W 3264 2512 3W 0.002~0.004
       0.005~0.050
       ±1%(F)
       ±1%(G)
       ±5%(J)
       0.002~0.004Ω: ± 200
       0.005~0.050Ω: ± 100
       RL-3264-0W
       (AEC-Q200)
       3264 2512 3W 0.002~0.004
       0.005~0.050
       ±1%(F)
       ±1%(G)
       ±5%(J)
       0.002~0.004Ω: ±200
       0.005~0.050Ω: +100
       RLT3264-6 3264 2512 1W 0.05~1.0 ±1%(F)
       ±1%(G)
       ±5%(J)
       0.05 ~ <0.1Ω: 0~+200
       0.1~<1.0Ω: 0~+100
       RLT3264-9 3264 2512 2W 0.05 ~ <0.1
       0.1 ~ 0.55
       ±1%(F)
       ±1%(G)
       ±3%(H)
       ±5%(J)
       0.05 ~ <0.1Ω: ±150
       0.1 ~ 0.55 Ω: +100
       3637
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL3637-0 9194 3637 3W 0.001~<0.002
       0.002~0.010
       ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.001~<0.002Ω: 0~150
       0.002~0.010:Ω ±100
       4527
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL4527-0W -- 4527 3W 0.01~0.12 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.01~0.12Ω: ±75
       RL-4527-0W
       (AEC-Q200)
       -- 4527 3W 0.01~0.12 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.01~0.12Ω: ±75
       RL4527-JW -- 4527 5W 0.01~0.12 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.01~0.12Ω: ±75
       3720
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL3720WT 3720 1508 1W 0.001~0.003~0.012 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.001Ω: 0~500
       0.003~0.012Ω: ±100
       2816
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL2816SL-9 7042 2816 2W 0.01~0.1 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.01~0.1: ±75
       RL-2816SL-9
       (AEC-Q200)
       7042 2816 2W 0.01~0.1 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.01~0.1: ±75
       7520
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL7520T 7520 3008 1W 0.001~0.020 ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       0.001 ~ 0.005Ω: ±100
       0.010 ~0.020Ω: 0~200
       RL7520WT 7520 3008 2W 0.003~0.004
       0.005~0.47
       ±1%(F)
       ±2%(G)
       ±5%(J)
       --
       01005
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL0204-G 0402 01005 1/32W 0.3~1.0 ± 1%(F)
       0.3~ <1.0Ω: ± 200
       0201
       Part Number Dimension Power Rating(mW) Resistance Values(Ω) Resistance Tolerance TCR (ppm/°C) Download
       Metric(mm) Inch(mil)
       RL0603-D 0603 0201 1/20W 0.020~<1.0 ± 1%(F)
       ± 2%(G)
       ± 5%(J)
       0.020~<0.070Ω: 0~500
       RL0603-C 0603 0201 1/10W 0.020~<1.0 ± 1%(F)
       ± 2%(G)
       ± 5%(J)
       0.020~<0.070Ω: 0~500
       RLT0306-C 0603 0201 1/10W 0.5~<1.0
       1.0~2.0
       ± 1%(F)
       ± 2%(G)
       ± 5%(J)
       0.5~<1.0Ω: ±300
       91麻豆国产福利精品_91免费福利网_91免费视视频在线观看